Aktivity s využitím koní

"Na každém kroku se přesvědčuji, že naše poznání sebe samých je velmi ohraničené. Často si před vlastním poznáním zakrýváme oči". Mark W. Baker

Civilizace přispěla k pohodlí člověka, ale přišly s ní jako daň civilizační choroby. Genetické vybavení člověka se neslučuje s rychlým životním stylem, se kterým kontrastuje nedostatek pohybu. Kůň pomohl člověku civilizaci vybudovat a na jejím vrcholku je to zase kůň, již zavrhovaný jako nepotřebný nástroj, který může být člověku prospěšný, tentokrát v roli léčitele.

Kůň je zvířetem žijícím ve stádě v sociálních vazbách s jasně daným pravidly, jako jsou hierarchie a způsoby komunikace jako u člověka. Proto reaguje přímo a je vždy autentický, nezvažuje následky svého jednání, nejedná pod vlivem sociálního konstruování, existuje mimo dominantní či jiný diskurz - tedy přijímá nebo odmítá člověka podle toho, jak mu velí jeho přirozenost. Kůň svým přirozeným chováním vymezuje jednoznačné hranice pro jedince, který se musí naučit porozumět a komunikovat. Stává se tak pro nás médiem, které nám dává okamžitou zpětnou vazbu, nutí nás si začít uvědomovat své tělo a chování a nabízí prostor pro nácvik nových pozitivních vzorců. Práce a vztah s koněm je velmi inspirativní, rozvíjí kreativitu a napomáhá sebepoznání.

Zde je několik oblastí, jimiž nás kůň provází:

 • kůň člověku nastavuje zrcadlo a tím mu umožňuje prožívat autenticitu - "teď a tady"
 • kůň je protikladem virtuálního světa = znovunalezený vztah s přírodou
 • sebepoznávání, hodnocení svých dovedností a schopností
 • zvyšování sebehodnocení a získávání pocitu vlastní kompetence
 • sebeprojevení
 • kůň nabízí člověku své fyzické tělo a možnost volného pohybu v prostoru
 • orientace v prostoru a času
 • prostor pro spolupráci a komunikaci (při skupinové terapii využíváme prostor pro vzájemnou interakci mezi členy skupiny)
 • korigování postojů klienta k okolí - svým stabilním jednáním kůň usměrňuje nepřiměřené jednání klienta
 • zvíře jako sociální aktivizátor, vyvolává v člověku silné emoce - rozvoj psychické kondice
 • empatie
 • korekce postojů k okolí - rozvoj podpory sebedůvěry X usměrnění neukázněnosti a nezdravého sebevědomí
 • respekt, tolerance, spolupráce
 • získávání nových sociálních dovedností
 • zkoušení a nácvik nového jednání
 • snížení rizika sociálního vyloučení
 • objevení a náprava smyslových deficitů a citových vazeb
 • nácvik "pomoc" nejen přijímat
 • podpora procesů učení
 • nácvik koncentrace a paměti
 • svalová stimulace a relaxace
 • správné držení těla a vnitřních orgánů
 • koordinace, rovnováha, dech
 • získání praktických znalostí a dovedností péče o koně
 • vůle, motivace, zájem

Kurz zelenáč

Nikdy jsi nebyl v našem koňském světě či jsou tvé obzory v této oblasti prachmizerné? Poznej všechny činnosti, které patří k našemu životu! Nemůžeme ti slíbit nic než propocené oblečení s odérem našeho parfému, naší srst na tvém oděvu, slámu až ve spodním prádle, vlečku s hnojem a mnoho dalšího. Jenže za toto vše tě čeká nepopsatelná odměna z dobře vykonané práce a konečně poznáš, v čem spočívá péče o koně. 

Vožení dětí na poníkovi nebo velkém koni

Chcete-li svoji ratolest nebo kohokoliv blízkého potěšit a motivovat k aktivnímu trávení volného času a zpestření svého životního rytmu, nabídněte mu nejkrásnější pohled na svět z koňského hřbetu.

Ceník

Zelenáč                                           

individuální lekce             400 Kč/ 2h/ 1 osoba                         

skupinová lekce              500 Kč/ 2h/ 2 - 4 osoby

Vožení s vodičem (pony, velký kůň)

                                          250 Kč/ 1/2 hod

Celodenní pobyt u koní s dlouhou vyjížďkou            1 200 Kč