Život s chaoty

Život s chaoty

Kromě modré krve jako majitelka panství ani jinou krev mít nemůžu. Byl mi dán osudem do vínku život s koňmi. Neuhodil do mě blesk ani jsem neměla zjevení, abych pochopila, že má životní cesta nemůže být bez koní. Mé narození 227 dní před sametovou revolucí předznamenalo mou touhu dělat věci svobodně a přirozeně bez jakéhokoliv „vnějšího škrcení". Razím si svůj směr, o jehož správnosti jsem přesvědčena a též hledám cesty, jak pomoci lidem právě prostřednictvím koňského světa. Každý z nás má totiž diagnózu.

Zůstaňte věrni přírodě! nesmí být jen heslo, ale životní filosofie. Naučila jsem se z přírody čerpat sílu a využívat její příznivé a inspirativní stránky. Možnost předávat své pocity prostřednictvím malby mě vedla k absolvování studia v oboru výtvarného umění. Dokážu tím sdělit více, než kdybych napsala román o tisíci stránkách. 

Projekt KARLŮV DVŮR je mým každodenním životem, kdy postupně skládám jednotlivé kameny a zdolávám různé překážky. Slovy Čtrnáctého dalajlámy: „I malé činy mohou vést k obrovským následkům, zrovna jako z malého semínka může vyrůst mohutný strom". Proto den za dnem pracuji na tom, abych mohla potvrdit, že neosvěcuje učitel, neosvěcuje Komenský, neosvěcuje Bůh, ale osvěcuje kůň.

Elen Jančářová